Chalmers tekniska högskola Konsulttjänster inom internrevision

Konsulttjänster inom internrevision

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, GÖTEBORG

Välkommen att lämna anbud i Chalmers tekniska högskola AB:s upphandling av Konsulttjänster inom internrevision.

Internrevisionen hos Chalmers har behov av att anlita externa resurser som stöd för att genomföra sitt uppdrag.

Tjänsterna avser följande tre delar:

1. Att vid behov genomföra granskningsprojekt på uppdrag av internrevisionen. Dessa tjänster kan omfatta granskning och bedömning av effektiviteten i verksamheten, tillförlitligheten i verksamhetsmässig och finansiell information samt efterlevnad av interna och externa regelverk samt ändamålsenligheten i IT-system.

2. Att vid behov vara metodstöd för utveckling av internrevisionen samt bistå med rådgivning till internrevisionen.

3. Att vid behov genomföra oberoende granskningar/utvärderingar på uppdrag av VD.Lot nr.: 1

Krav på anbudsgivaren

Välkommen att lämna anbud i Chalmers tekniska högskola AB:s upphandling av Konsulttjänster inom internrevision.

Internrevisionen hos Chalmers har behov av att anlita externa resurser som stöd för att genomföra sitt uppdrag.

Tjänsterna avser följande tre delar:

1. Att vid behov genomföra granskningsprojekt på uppdrag av internrevisionen. Dessa tjänster kan omfatta granskning och bedömning av effektiviteten i verksamheten, tillförlitligheten i verksamhetsmässig och finansiell information samt efterlevnad av interna och externa regelverk samt ändamålsenligheten i IT-system.

2. Att vid behov vara metodstöd för utveckling av internrevisionen samt bistå med rådgivning till internrevisionen.

3. Att vid behov genomföra oberoende granskningar/utvärderingar på uppdrag av VD.

Last tender date: 06/10/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=19556

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=19556&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/30/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Kravspecifikation

Välkommen att lämna anbud i Chalmers tekniska högskola AB:s upphandling av Konsulttjänster inom internrevision.

Internrevisionen hos Chalmers har behov av att anlita externa resurser som stöd för att genomföra sitt uppdrag.

Tjänsterna avser följande tre delar:

1. Att vid behov genomföra granskningsprojekt på uppdrag av internrevisionen. Dessa tjänster kan omfatta granskning och bedömning av effektiviteten i verksamheten, tillförlitligheten i verksamhetsmässig och finansiell information samt efterlevnad av interna och externa regelverk samt ändamålsenligheten i IT-system.

2. Att vid behov vara metodstöd för utveckling av internrevisionen samt bistå med rådgivning till internrevisionen.

3. Att vid behov genomföra oberoende granskningar/utvärderingar på uppdrag av VD.

Last tender date: 06/10/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=19556

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=19556&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/30/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2023-1896