Chalmers tekniska högskola Konsult - för färdigställande av säkerhetsredovisning (SAR).

Konsult - för färdigställande av säkerhetsredovisning (SAR).

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Konsult - för färdigställande av säkerhetsredovisning (SAR).

Om upphandlingen

Upphandlingen avser leverans av konsulttjänst för uppfyllande av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på dokumentation. Dokumentation av kärnavfallshantering, lagstiftning och tolkning av föreskrifter kopplade till denna hantering innefattas också i tjänsten.

Chalmers förväntar sig att leverantören gör sin egen bedömning och kommer med rekommendationer av vad som krävs för att Chalmers ska uppfylla SSMs krav. Utgångspunkt tas i den aktivitetsplan Chalmers tagit fram inom:

Revision av säkerhetsredovisning (SAR)

Struktur av SAR

Säkerhetstekniska driftförutsättningar

Avvecklingsplan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-1580