Chalmers tekniska högskola Kaffe- och Vattenautomater med tillhörande tjänster och varor

Kaffe- och Vattenautomater med tillhörande tjänster och varor

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, GÖTEBORG

Upphandlingen är avsedd att tillgodose Chalmers behov för hyra av kaffe- och vattenautomater med tillhörandetjänster och varor.Lot nr.: 1

Generell del

Denna del måste besvaras av anbudsgivare. Den avser generella krav som gäller för både kaffeautomater med tillhörande tjänster och varor och Vattenautomater med tillhörande tjänster.

Last tender date: 06/03/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18735

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18735&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/29/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Kaffeautomater med tillhörande tjänster och varor

Denna del besvaras om man avser att lämna anbud på Kaffeautomater med tillhörande tjänster och varor.

Last tender date: 06/03/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18735

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18735&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/29/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Vattenautomater med tillhörande tjänster

Denna del besvaras om man avser att lämna anbud på Vattenautomater med tillhörande tjänster

Last tender date: 06/03/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18735

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18735&GoTo=Tender

Duration contract start date : 09/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 09/29/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2024-0778