Chalmers tekniska högskola Juridiska tjänster avtalsområde 2

Juridiska tjänster avtalsområde 2

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Denna upphandling avser juridiska tjänster under avtalsområde 2 vilket omfattar:

- Arbetsrätt

- Offentligrätt

- Upphandlingsrätt

- Förvaltningsprocessrätt

- Kommersiell avtalsrätt samt skadeståndsrätt

- Immaterialrätt såsom patenträtt samt marknadsrätt

+ skiljedomsförfarande för avtalsområde 2.

Om upphandlingen

Chalmers tekniska högskola AB ihop med upphandlande parter har många olika verksamheter som ger upphov till juridiska frågeställningar och problem. Chalmers är därför i behov av juridiska tjänster inom flera rättsområden och efterfrågar leverantörer med etablerade internationella kontaktnät som kan tillhandahålla konsulter med olika kompetens inom angivna rättsområden.

Chalmers kan även komma att använda antagen leverantör för föreläsningar/utbildningstillfällen inom de efterfrågade rättsområdena för berörd personal.

Avtalet är ett ramavtal från vilket Chalmers kan avropa aktuella tjänster löpande under hela avtalsperioden.

I denna upphandling så är vi enbart intresserade av advokatbyråer som anbudsgivare. Advokaterna är en såpass väsentlig del av detta avtalet att vi måste ha en advokatbyrå som leverantör för attsäkerställa tillgänglighet, kapacitet samt leverans under hela avtalsperioden. Vi vill även säkerställa den erfarenhet, kvalitetsstämpel som kommer av högre ställda krav på advokatbyråer, skyddad titel, samt tillsynen av advokatsamfundet. Därför ska samtliga offererade advokater och bitr. jurister vara anställda hos anbudsgivaren.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-0961