Chalmers tekniska högskola Järnhandelssortiment- verktyg och verkstadskemikalier

Järnhandelssortiment- verktyg och verkstadskemikalier

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Forskningsverksamheten på Chalmers tekniska högskola bedrivs med understöd från ett antal verkstäder utspritt på flera olika institutioner.

Arbetet vid verkstäderna kräver verktyg samt tillbehör och vid behov även kvalificerad rådgivning från leverantör, exempelvis vid bearbetning av material med speciella egenskaper som skall kunna bearbetas i olika typer av maskiner.

Behov av verktyg och tillbehör finns också hos vaktmästerier och servicepersonal.

Forskningsverksamheten på Chalmers tekniska högskola bedrivs med understöd från ett antal verkstäder utspritt på flera olika institutioner.

Arbetet vid verkstäderna kräver verktyg samt tillbehör och vid behov även kvalificerad rådgivning från leverantör, exempelvis vid bearbetning av material med speciella egenskaper som skall kunna bearbetas i olika typer av maskiner.

Behov av verktyg och tillbehör finns också hos vaktmästerier och servicepersonal.

Om upphandlingen

Forskningsverksamheten på Chalmers tekniska högskola bedrivs med understöd från ett antal verkstäder utspritt på flera olika institutioner. Större delen av arbetet i dessa utgörs av kvalificerad prototyptillverkning för forskningsändamål samt framtagning av kursmaterial inom olika institutioner.

Arbetet vid verkstäderna kräver ofta kvalificerad rådgivning från leverantör, exempelvis vid bearbetning av material med speciella egenskaper som skall kunna bearbetas i olika typer av maskiner. Behov av verktyg och tillbehör finns också hos vaktmästerier och servicepersonal.Upphandlingen avser:Handverktyg, elhandverktyg, mätverktyg, fästelement, kap och slip, verkstadskemikalier, VVS och tryckluft, redskap och övrigt sortiment.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0927