Chalmers tekniska högskola Inredning till verkstads- och lagermiljö

Inredning till verkstads- och lagermiljö

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Ramavtalsupphandling av inredning till verkstads- och lagermiljö på Chalmers tekniska högskola samt samarbetspartners.

Om upphandlingen

Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet har behov av ramavtal gällande inredning till lärosätenas forsknings- och läromiljöer inom verkstad- och lagermiljö.

Behovet omfattar främst kompletteringsköp till befintliga miljöer där både mått, funktion, kvalitet och estetik kan vara viktiga faktorer och ibland även tillverkare och/eller varumärke för att miljön ska förbli enhetlig och skapa samma förutsättningar på samtliga arbetsstationer. Utöver detta omfattar behovet periodvis även helt nya forsknings- och läromiljöer vid nybyggnation då främst kraven på funktion, kvalitet och ny teknik är övervägande.

Med inredning menas lös inredning och möbler som inte har påverkan på planlösning eller liknande. Dock kan montering samt förankring i golv/vägg förekomma samt eventuell anslutning till ventiler, rör, ledningar och liknande.

Ramavtalsupphandling av inredning till verkstads- och lagermiljö på Chalmers tekniska högskola samt samarbetspartners.

Om upphandlingen

Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet har behov av ramavtal gällande inredning till lärosätenas forsknings- och läromiljöer inom verkstad- och lagermiljö.

Behovet omfattar främst kompletteringsköp till befintliga miljöer där både mått, funktion, kvalitet och estetik kan vara viktiga faktorer och ibland även tillverkare och/eller varumärke för att miljön ska förbli enhetlig och skapa samma förutsättningar på samtliga arbetsstationer. Utöver detta omfattar behovet periodvis även helt nya forsknings- och läromiljöer vid nybyggnation då främst kraven på funktion, kvalitet och ny teknik är övervägande.

Med inredning menas lös inredning och möbler som inte har påverkan på planlösning eller liknande. Dock kan montering samt förankring i golv/vägg förekomma samt eventuell anslutning till ventiler, rör, ledningar och liknande.

Behovet omfattar, utöver inredningen, även planeringshjälp till befintliga och nya miljöer. Med planeringshjälp menas allt från inmätning av lokal och yta till ritning och rådgivning.

Behoven varierar kraftigt från mellan enstaka kompletteringsköp till större och inköp till nya miljöer inom forskning och tillverkning samt mellan olika verksamhetsår varför det är svårt att fastställa en viss omfattning eller värde för en specifik del. Angivet behov utgår från statistik och uppskattning.

Syftet med upphandlingen är att teckna ett antal konkurrenskraftiga ramavtal med leverantörer som är specialister inom respektive produktområde och som kan ta ett helhetsansvar för respektive specifikt behov vid avrop.

Målet med upphandlingen är ett fungerande ramverk som omfattar ett antal leverantörer med brett och djupt sortiment, stor kompetens och serviceanda och med hög leveranssäkerhet samt konkurrenskraftiga priser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0639