Hyrbilar

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser in- och utrikes korttidsförhyrning av personbilar, skåpbilar och bussar för maximalt nio (9) personer. Enligt Chalmers resepolicy ska miljöbil väljas i första hand vid beställning av hyrbilar. Definitionen avseende miljöbil framgår i underlaget.

Om upphandlingen

Upphandlingen avser in- och utrikes korttidsförhyrning av personbilar, skåpbilar och bussar för maximalt nio (9) personer.

Enligt Chalmers resepolicy ska tjänsteresan ske på lämpligaste färdsätt ur klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och arbetsmiljöhänseende totalt sett miljöbil. Chalmers hänvisar till krav på miljöbil enligt Regeringens miljöbilsdefinition för myndigheters bilar (En bil som släpper ut högst 60 gram CO2 per kilometer alternativt en bil som drivs på gas).

Tjänsteresorna utgår mestadels från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, campus Johanneberg och Lindholmen, men också från Onsala rymdobservatorium.

Leverantören ska kunna leverera och hämta hyrfordonet till och från respektive campus samt Onsala rymdobservatorium. Vid bokning av hyrfordon i anslutning till tjänsteresa från annan stad eller land, ska hyrfordonet kunna lämnas och hämtas vid flygplats eller tågstation av resenären.

Tvåvägsförhyrning är det mest frekventa bokningsalternativet, men det ska finnas möjlighet att boka envägsförhyrning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0162