Hyrbilar

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser in- och utrikes korttidsförhyrning av personbilar, skåpbilar och bussar för maximalt NIO (9) personer.

Enligt Chalmers resepolicy ska miljöbil väljas i första hand vid beställning av hyrbilar. Definitionen avseende miljöbil framgår i underlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-04-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-1355