Chalmers tekniska högskola Hyra och tvätt av renrumskläder

Hyra och tvätt av renrumskläder

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser hyra och tvätt av renrumskläder, även tvätt av Chalmers egna renrumskläder ska kunna tillhandahållas. Chalmers renrum är specificerad enligt ISO 14644-1, klass 5-7.

Det är en förutsättning att en kommande leverantör har mycket god kunskap om de lagar och standarder som är specifika gällande tvättning och hantering av renrumskläder samt kan tillgodose behovet utan att brister i leveranser och överlämnande uppstår.

Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap (MC2) bedriver forskning och utbildning med inriktning på tillämpningar i framtida elektronik, fotonik och mikro-/nanosystem. Här bedrivs bl.a. forskning i renrum vilket ställer krav på att teknisk personal, lärare och forskare i laborativ miljö samt forskarstuderande vid laborativt arbete använder renrumskläder. De renrumskläder som används består främst av overaller, rockar, huvor och stövlar.

Upphandlingen avser hyra och tvätt av renrumskläder, även tvätt av Chalmers egna renrumskläder ska kunna tillhandahållas.

Om upphandlingen

Upphandlingen avser hyra och tvätt av renrumskläder, även tvätt av Chalmers egna renrumskläder ska kunna tillhandahållas (volymerna på tvätt av egna kläder består av en mindre del då dessa successivt fasas ut till förmån för hyrda kläder). Chalmers renrum är specificerad enligt ISO 14644-1, klass 5-7.

Det är en förutsättning att en kommande leverantör har mycket god kunskap om de lagar och standarder som är specifika gällande tvättning och hantering av renrumskläder samt kan tillgodose behovet utan att brister i leveranser och överlämnande uppstår.

Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap (MC2) bedriver forskning och utbildning med inriktning på tillämpningar i framtida elektronik, fotonik och mikro-/nanosystem. Här bedrivs bl.a. forskning i renrum vilket ställer krav på att teknisk personal, lärare och forskare i laborativ miljö samt forskarstuderande vid laborativt arbete använder renrumskläder. De renrumskläder som används består främst av overaller, rockar, huvor och stövlar. Upphandlingen är främst till för att ombesörja behovet hos MC2, men kan komma att bli aktuellt på andra institutioner på Chalmers.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2023-1422