Chalmers tekniska högskola Frilansskribenter - vetenskapliga området

Frilansskribenter - vetenskapliga området

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Behov av frilansande vetenskapsskribeneter för uppdrag som exempelvis pressmeddelanden, referat från konferenser och event, textproduktion till chalmers.se och liknande.Målgrupp för beställda texter är en vetenskapligt intresserad allmänhet, journalister i Sverige och andra delar av världen (både allmänreportrar och vetenskapsjournalister), finansiärer, beslutsfattare och medarbetare på Chalmers. Texterna kan komma att distribueras till journalister och redaktioner via e-post och publiceras i Chalmers nyhetsrum (https://news.cision.com/se/chalmers ), på chalmers.se och andra webbplatser inom chalmerssfären, i tryckt material, nyhetsbrev eller sociala medier.

Exempel på uppdrag:

Produktion av populärvetenskapligt präglade nyhetsartiklar, ibland i ett längre format, om Chalmers forskningsrön och liknande områden.

Produktion av pressmeddelanden om forskningsrön.Referat och artiklar från konferenser och mässor som exempelvis Chalmers egna event.

Intervjuer med forskare.

Behov av frilansande vetenskapsskribeneter för uppdrag som exempelvis pressmeddelanden, referat från konferenser och event, textproduktion till chalmers.se och liknande.

Om upphandlingen

Chalmers har behov av att anlita skribenter för olika typer av skrivuppdrag. Målgrupp för beställda texter är en vetenskapligt intresserad allmänhet, journalister i Sverige och andra delar av världen (både allmänreportrar och vetenskapsjournalister), finansiärer, beslutsfattare och medarbetare på Chalmers. Texterna kan komma att distribueras till journalister och redaktioner via e-post och publiceras i Chalmers nyhetsrum (https://news.cision.com/se/chalmers ), på chalmers.se och andra webbplatser inom chalmerssfären, i tryckt material, nyhetsbrev eller sociala medier.

Exempel på uppdrag:

Produktion av populärvetenskapligt präglade nyhetsartiklar, ibland i ett längre format, om Chalmers forskningsrön och liknande områden. Arbetet innebär att förklara, formulera och lyfta fram relevant och ny information i journalistiska texter för en allmän läsekrets på ett begripligt, intresseväckande och lättfattligt sätt. Arbetet kräver kompetens inom forskningskommunikation och en förmåga att läsa och förstå akademiska texter inom det naturvetenskapliga fältet för att ur ett stort och komplext material kunna sortera det viktiga och intressanta.

Produktion av pressmeddelanden om forskningsrön. I de flesta fall motsvarande texter som nyhetsartiklarna enligt ovan, men med journalister som målgrupp, där texten är avsedd att spridas och där Chalmers produktionsprocess och utförande är standardiserade.

Referat och artiklar från konferenser och mässor som exempelvis Chalmers egna event.

Intervjuer med forskare.

I arbetet med att producera nyhetsartiklar och pressmeddelanden ingår att självständigt ta fram underlag/research, boka intervjuer, stämma av texter med forskare och andra intervjuade personer och samverka med fotografer/illustratörer. I arbetet kan ingå att använda sig av textunderlag/bakgrundsinformation på engelska och göra kvalificerade intervjuer på engelska.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2023-1423