Chalmers tekniska högskola Forsknings- och utvecklingsnära tjänster

Forsknings- och utvecklingsnära tjänster

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, GÖTEBORG

Syftet med upphandlingen är att Chalmers ges tillgång till unika och värdeadderande tjänster som bidrar till att utveckla Chalmers intressen inom forskningsnära utveckling. Forskning- och utvecklingsnära tjänster innefattar tjänster som stödjer samverkansintensiva miljöer i linje med Chalmers vetenskapliga profil. Med samverkansintensiva miljöer avses till exempel centrumbildningar och styrkeområden.Lot nr.: 1

Del 1 Projektledarstöd till forskning

Projektledarstöd till forskning: vilket bla innebär att koordinera långsiktiga och strategiska

samverkansformer med akademi, näringsliv och/eller myndighete

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Generell del

Syftet med upphandlingen är att Chalmers ges tillgång till unika och värdeadderande tjänster som

bidrar till att utveckla Chalmers intressen inom forskningsnära utveckling. Tjänsterna ska stödja

Chalmers befintliga och kommande samverkansintensiva miljöer och samverkansformer. Tjänsterna

ska vara kompletterande till Chalmers egna resurser avseende kapacitet och kompetens samt

möjliggöra flexibilitet över tid. Avrop kan därmed omfatta såväl längre som kortare uppdrag.

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Del 2 Kommunikatör i samverkansintensiva miljöer

Kommunikatör i samverkansintesiva miljöer: vilket bla innebär att leda, planera och

genomföra effektiva kommunikationsinsatser

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Del 3 Forskningsspecialist

Anbudsgivaren ska ha en ekonomisk stabilitet. Med ekonomisk stabilitet avses minst rating 40 enligt

Creditsafe

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3752&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2023-1425