Chalmers tekniska högskola Försäkringsmäklartjänster

Försäkringsmäklartjänster

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Leverantören ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lagen om försäkringsförmedling (2005:405) samt omsorgsfullt och med iakttagande av god mäklarsedel analysera och för Chalmers lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera Chalmers val av försäkringsgivare samt uppfölja och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret.

Leverantören ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lagen om försäkringsförmedling (2005:405) samt omsorgsfullt och med iakttagande av god mäklarsedel analysera och för Chalmers lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera Chalmers val av försäkringsgivare samt uppfölja och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret.

Om upphandlingen

Leverantören ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lagen om försäkringsförmedling (2005:405) samt omsorgsfullt och med iakttagande av god mäklarsedel analysera och för Chalmers lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera Chalmers val av försäkringsgivare samt uppfölja och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret.

Uppdragets innehåll:

Försäkringsmäklaren ska biträda köparen i den fortlöpande inventeringen av risker och behovet av extern/ intern skadefinansiering via externa/interna försäkringar samt formerna för denna finansiering .

Ansvara för årlig revidering av underlaget för försäkringsgivarens premiedebitering.

Försäkringsservice och rådgivning samt tillhandahålla information om nyheter, lag och regeländringar och utvecklingen inom försäkringsområdet under pågående avtalsperiod.

Driva köparens intressen vid reglering av eventuella skador.

Aktivt bistå vid utformningen av intern information om försäkringar.

Ansvara för en årlig genomgång av försäkringsprogrammet tillsammans med representanter för koncernens bolag och övriga verksamheter.

Tillsammans med köparen genomföra upphandling enligt LOU av företagsförsäkringar för Chalmerskoncernen.

Följande försäkringsområden finns i dagsläget:

Ansvarsförsäkring

Transportförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Tjänstereseförsäkring (inklusive utländska besökare)

Motorfordonsförsäkring

Ovan försäkringar uppgår till ett sammanlagt värde om ca 4 MSEK.

Köparen har ytterligare specialförsäkringar som uppgår till ca 0.7 MSEK.

Sista anbudsdag
25 dagar kvar

(2022-09-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-1612