Chalmers tekniska högskola Förhandsannons Strategisk kommunikationsbyrå

Förhandsannons Strategisk kommunikationsbyrå

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers tekniska högskola har för avsikt att annonsera upphandling av strategisk kommunikationsbyrå. Beräknad annonsering för upphandlingsdokumenten är december månad 2022 vilket kan komma att ändras.

Planerad tidpunkt för avtalsstart är september 2023. Omfattar ramavtal med avtalstid om 4 år med möjlighet, för Chalmers tekniska högskola, att säga upp avtalet efter 2 år.

Den strategiska kommunikationsbyrån ska används till idé- och koncept-utveckling av kommunikationsinsatser. Det kan handla om reklam- och marknadsföringsproduktioner samt utarbetande och genomförande av övergripande digitala kampanjer, kanalstrategi och målgruppsanalyser. Medieplanering och medieinköp ingår också i denna upphandling.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-09-01

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-1423