Chalmers tekniska högskola Extern remiss: Laboratoriekemikalier

Extern remiss: Laboratoriekemikalier

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers tekinska högskola, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Linköpings universitet går, i höst, gemensamt ut i upphandling av laboratoriekemikalier. Föäljande externa remiss avser ett utkast till den varukorg som kommer att användas inom ett antal segment i upphandlingen.

Universiteten önskar kommentarer på segmentering samt produkter.

Fullständig information finns i bifogat följebrev.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2017-07-30)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2017-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län, Västra Götalands län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-0002