Evaporator

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Electron gun metal evaporator (EGE) with ultra-high vacuum deposition environment allowing deposition of very high quality thin superconducting films essential for fabrication of high-quality quantum processors.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0935