Chalmers tekniska högskola Enkätvektyg för medarbetare och studenter

Enkätvektyg för medarbetare och studenter

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers tekniska högskola upphandlar ett enkätverktyg för kommande medarbetarenkäter och studentenkäter. Enkäterna ska genomföras i samma system och kunna analyseras mot varandra.

Chalmers tekniska högskola upphandlar ett enkätverktyg för kommande medarbetarenkäter och studentenkäter. Enkäterna ska genomföras i samma system och kunna analyseras mot varandra.

Om upphandlingen - syfte och mål

Chalmers tekniska högskola AB har ca 3000 anställda samt undervisning för ca 13000 studenter. Årligen genomförs medarbetarenkäter och studentundersökningar för att kunna mäta olika nyckeltal i verksamheten och genomföra förbättringsarbeten i arbets- och studentmiljöer vid behov.

En kommande avtalsleverantör ska årligen genomföra undersökningar i ett webbaserat enkätverktyg. Behovet avser inte endast en undersökning per kategori årligen utan kan innefatta flera olika undersökningar, totalt eller delvis, gällande olika utbildningsområden, institutioner eller övriga grupperingar helt enligt Köparens önskemål vid beställningen. Upphandlingen omfattar därför inte bara ett enkätverktyg utan även genomförandet, rapporteringen, sammanställningen och alla tänkbara delar i processen.Med totala undersökningar menas vanligen samtliga anställda och/eller samtliga studenter.Med delundersökningar avses oftast specifika institutioner, avdelningar, program eller andra vanligt förekommande grupperingar inom Chalmers.

Enkäter hos medarbetare och studenter sker separat men Chalmers vill även ha möjlighet att jämföra dessa två undersökningar med varandra. En kommande avtalsleverantör ska därför kunna hantera båda dessa områden i sitt verktyg och kunna jämföra resultat, analyser och hantera båda grupperingar i rapporter och sammanställningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-11-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-0982