Chalmers tekniska högskola Elektronikkomponenter och elektronikutrustning

Elektronikkomponenter och elektronikutrustning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Syftet med upphandlingen är att täcka det behov Köparen har av elektronikkomponenter och elektronikutrustning. Upphandlingen avser allt som ingår i anbudsgivarens sortiment av elektronikkomponenter, verktyg och vissa mätinstrument. Köparen behöver ha tillgång till ett brett och

uppdaterat sortiment av elektronikkomponenter och elektronikutrustning.

Syftet med upphandlingen är att täcka det behov Chalmers har av elektronikkomponenter och elektronikutrustning. Upphandlingen avser allt som ingår i anbudsgivarens sortiment av elektronikkomponenter, verktyg och vissa mätinstrument. Chalmers behöver ha tillgång till ett brett och

uppdaterat sortiment av elektronikkomponenter och elektronikutrustning.

Om upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att täcka det behov Köparen har av elektronikkomponenter och elektronikutrustning.

Köparen behöver ha tillgång till ett brett och uppdaterat sortiment av elektronikkomponenter och elektronikutrustning. Behovet varierar mycket över tid, i olika projekt som Köparen bedriver och det är av stor vikt att olika varor som efterfrågas kan tillhandahållas.

Med elektronikkomponenter avses varor som tillsammans bildar en elektrisk krets. En elektrisk krets består av elektromekaniska och elektroniska komponenter som till exempel ström- och spänningskällor, strömbrytare, glödlampor, elmotorer, reläer, resistorer, kondensatorer, induktorer, transistorer och dioder sammankopplade med elektriska ledningar så att de bildar en sluten krets, sådan att en elektrisk ström kan passera genom kretsen.

Med verktyg menas verktyg som är avsedda för elektronik och finmekanik.

Med elektronikutrustning menas mätinstrument som inte överstiger 20 000 kr, till exempel oscilloskop, nätaggregat, utrustning för mätning och generering av elektriska storheter. Mätinstrument som överstiger 20 000 kr omfattas av ett annat ramavtal.

Varorna kommer att används inom undervisning, forskning, till elektronik-konstruktioner samt som reservdelar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022–0870