Chalmers tekniska högskola El- och Telematerial

El- och Telematerial

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen omfattar el- och telematerial till Chalmers tekniska högskola samt Göteborgs Universitet. Syftet är att täcka det behov som lärosätena har av el- och telematerial,

Om upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att täcka det behov som Köparen har av el- och telematerial, utrustning för anslutning av el, data och tele i olika miljöer, till exempel kontor, laboratorier och korskopplingsrum. Upphandlingen avser allt som ingår i anbudsgivarens sortiment av el- och telematerial, bortsett det som beskrivs i avsnittet "Avgränsningar" nedan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022–0871