Ekonomisystem

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG, Göteborg

Chalmers upphandlar nu ett ekonomisystem. Ekonomisystemet ska vara implementerat och fullt implementerat 2019-01-01. Ekonomisystemet ska utgöra ”motorn” och ska hantera de grundläggande funktionerna redovisning, kundfakturering, in- och utbetalningar, anläggningsredovisning och kund- och leverantörsreskontror.

Målet är att Chalmers ska ha hög kvalitet i redovisningen och en effektiv ekonomihantering.

Det är viktigt att systemet kan säkerställa en god intern kontroll och att systemet i hög grad kan förses med automatiserade kontroller och regelverk så att användaren generellt upplever att det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

Upphandlingsobjektet består av:

- Licenser, support, underhåll, uppgraderingar och uppdateringar samt dokumentation

- Implementeringsprojekt

- Konsultinsatser utöver implementeringsprojektet

- Utbildningsinsatser utöver implementeringsprojekt

Chalmers upphandlar nu ett ekonomisystem. Ekonomisystemet ska vara implementerat och fullt implementerat 2019-01-01. Ekonomisystemet ska utgöra ”motorn” och ska hantera de grundläggande funktionerna redovisning, kundfakturering, in- och utbetalningar, anläggningsredovisning och kund- och leverantörsreskontror.

Målet är att Chalmers ska ha hög kvalitet i redovisningen och en effektiv ekonomihantering.

Det är viktigt att systemet kan säkerställa en god intern kontroll och att systemet i hög grad kan förses med automatiserade kontroller och regelverk så att användaren generellt upplever att det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

Upphandlingsobjektet består av:

- Licenser, support, underhåll, uppgraderingar och uppdateringar samt dokumentation

- Implementeringsprojekt

- Konsultinsatser utöver implementeringsprojektet

- Utbildningsinsatser utöver implementeringsprojekt

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-06-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C2017-0482