Chalmers tekniska högskola Direktupphandling Extruder + Motor

Direktupphandling Extruder + Motor

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) på Chalmers Tekniska Högskola deltar i tävlingen SOLAR DECATHLON EUROPE som är en internationell tävling med inriktning mot nya innovationer inom husbyggnation. Chalmers deltagande i tävlingen kommer i huvudsak att vara att genomföra ett elementhus av 3D skrivna cellulosabaserade bio. På Chalmers har vi i dagsläget en 6-axlad KUKA robotarm KR 120 R2700-2 som behöver kompletteras med en cellulosapellet extruder och en med robotarmen kompatibel motor.

Beskrivning av vara:

Institutionen önskar att anbudsgivare lämnar offert på en ECO EX 3d 35 Extruder eller motsvarande (bilaga 2) och med tillhörande motor med en specifikation motsvarande ABB MU400 (bilaga 3) men som är kompatibel med en KUKA robotarm KR 120 R2700-2 (bilaga 1) och extruder. Se bifogade specifikationer.

Anbud skall lämnas på svenska.

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

- Extruder och motor skall vara CE-märkt.

- Extruder och motor skall levereras senast 7 veckor efter tecknat avtal.

- Extruder och motor skall kunna monteras på KUKA robotarm KR 120 R2700-2 (bilaga 1).

- Extruder och motor skall levereras komplett med controller och mjukvara.

- Anbudsgivaren skall i anbudet ange en prissatt lista på olika tillval/tilläggspaket.

- Anbudsgivaren skall erbjuda ett serviceavtal i Sverige för maskinen (extruder och dess kompletterande delar). I serviceavtalet skall en (1) årlig översyn, telefonsupport (skall vara svensktalande samt nåbar under normal svensk arbetstid) samt ytterligare ett servicetillfälle/reparation där samtliga resekostnader ingår.

- Anbudsgivaren skall i anbudet ange timpris inkl. resekostnader för övriga service/reparationstjänster utöver de inkluderade i serviceavtalet.

- Service skall vid behov tillhandahållas på plats inom 24 timmar efter överenskommelse.

- Anbudsgivare skall tillhandahålla fria uppgraderingar av programvara.

- Anbudsgivare skall tillhandahålla minst 1 dags utbildning av Chalmers personal i samband med installation av extruder och motor.

Förutom ovan produkter skall följande tillbehör inkluderas:

- extra munstycke passande ovan extruder med runt hål 2,0 – 10,0 mm i diameter.

- Venturi Loader, V-AL. Up to 30 Kg/H, 10 m sugslang. Material transport för granulat eller motsvarande.

- Kylaggregat CU-20, för materialintag på Extrudern. Anslutning 230 volt, 4 liters tank,

15 liter/ min, 1 styck pump för kylvätskan till extrudern. Anslutningsnipplar skall ingå för luftslang, exklusive slangar. Aggregatet skall vara ett slutet system, dess användning säkerställer att lagerboxen förblir sval. Max temp. 70 grader, helst 30-40 grader eller motsvarande.

- Extruder och motor skall levereras fritt till angiven leveransadress.

- Anbudsgivaren skall efter leverans installera och driftsätta extrudern och motor på plats hos Chalmers i Göteborg.

- Extruder och motor skall efter leverans vara provad med godkänt resultat innan full betalning erlägges.

- Extruder och motor skall ha minst ett års fullgaranti fr.o.m leveransdatum.   

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2021-11-12.

Anbudet ska vara giltigt till och med 2022-01-31.

Utvärdering av anbud

Anbudet med lägst pris kommer att antas

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ACE 2021-0280