Datorer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

PC- och Macdatorer med specifika tillbehör och bildskärmar samt tillhörande tjänster. Med tillbehör avses sådana tillbehör som är specificerade i detta underlag och som köps till datorn i samband med datorköpet.

Chalmers ambition med avtalet är att styra inköpen av datorer till utpekade standardmodeller från säljarens sortiment. Utöver standardmodeller behöver Chalmers också kunna köpa andra typer av datorer t ex workstations, ruggade datorer etc.

Chalmers IT-avdelning administrerar idag ca 5 600 datorer för anställda samt 1 600 st i datasalar för studenter. Datorerna kommer i huvudsak från tre olika tillverkare.

PC- och Macdatorer med specifika tillbehör och bildskärmar samt tillhörande tjänster. Med tillbehör avses sådana tillbehör som är specificerade i detta underlag och som köps till datorn i samband med datorköpet.

Om upphandlingen

Chalmers ambition med avtalet är att styra inköpen av datorer till utpekade standardmodeller från säljarens sortiment. Utöver standardmodeller behöver Chalmers också kunna köpa andra typer av datorer t ex workstations, ruggade datorer etc.

Chalmers IT-avdelning administrerar idag ca 5 600 datorer för anställda samt 1 600 st i datasalar för studenter. Datorerna kommer i huvudsak från tre olika tillverkare.

För köparen är det viktigt att kunna verifiera att produkter som levereras håller hög kvalitet, har låg miljöbelastning, att det är goda arbetsvillkor i produktionen samt att dessa områden kontinuerligt förbättras i takt med utvecklingen. Köparen har höga ambitioner avseende social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet och arbetar aktivt med att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar av produkter och tjänster.

Köparen ska, när det gäller IT-utrustning, ligga i framkant av utvecklingen inom respektive produktområde när det gäller kvalitet samt miljöhänsyn och sociala villkor i produkternas livscykel.

För att öka andelen hållbara inköp har Chalmers ledning tagit beslut om att uteslutande upphandla hållbarhetsanpassade produkter inom tio utvalda produktområden varav datorer och bildskärmar är ett.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-0630