Chalmers tekniska högskola CRM-verktyg för studentrekrytering

CRM-verktyg för studentrekrytering

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Om upphandlingen - syfte och mål

Chalmers har behov av ett webbaserat system för att arbeta effektivt och målgruppsanpassat med studentrekrytering samt för att utvärdera och följa upp genomförda aktiviteter.

För att följa upp genomförda kommunikationsaktiviteter behövs ett systemstöd som möjliggör inmatning av, kommunikation med och uppföljning av relevanta kontakter ur målgrupperna. Uppgifter som ska hanteras i systemet rör nationella och internationella presumtiva studenter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-03-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-0544