Busstransporter

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser bussresor (inkl. chaufför) i flera olika sammanhang som t.ex. personaltransporter, studiebesök för studenter, konferenser och övriga vanligt förekommande transportsammanhang och gäller transporter från och till Chalmers samtliga campusområden: Campus Johanneberg, Campus Lindholmen och Campus Onsala. Antal resenärer kommer att variera från små grupper till mycket stora grupper.

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med leverantörer som med god fackmannamässighet kan leverera hållbara och säkra busstransporter enligt Chalmers behov.

Om upphandlingen

Upphandlingen avser bussresor (inkl. chaufför) i flera olika sammanhang som t.ex. personaltransporter, studiebesök för studenter, konferenser och övriga vanligt förekommande transportsammanhang och gäller transporter från och till Chalmers samtliga campusområden: Campus Johanneberg, Campus Lindholmen och Campus Onsala. Chalmers resemönster ser olika ut och inkluderar enkelresor, tur och returresa samt rundresa. Antal resenärer kommer att variera från små grupper till mycket stora grupper. I vissa sammanhang finns behov av flera bussar i ett uppdrag. Transporter av lite större eller längre karaktär kan även förekomma så som busstransport på två eller fler dagar, i vissa fall även utomlands (t.ex. Danmark, Norge).

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med leverantörer som med god fackmannamässighet kan leverera hållbara och säkra busstransporter enligt Chalmers behov.

Busstransporterna i detta avtal ska även kunna avropas via vid var tid aktuell resebyrå som Chalmers har ramavtal med. För närvarande har Chalmers avtal med Egencia.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2022-1636