Chalmers tekniska högskola Brandskyddsutrustning

Brandskyddsutrustning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Om upphandlingen

Upphandlingen avser köp och service av brandskyddsutrustning till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Chalmers lokaler ägs och förvaltas av både Chalmersfastigheter AB och Akademiska hus AB. Den befintliga fasta brandutrustningen (släcksystem, brandposter, brandvarnare) ägs av fastighetsägaren och befintliga brandsläckare och övriga produkter ägs till merparten av hyresgästen, Chalmers tekniska högskola AB.

Upphandlingen omfattar enbart den utrustning som Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger och har behov av.

Högskolans verksamheter finns i Johanneberg, Lindholmen och i Onsala (Onsala Rymdobsevatorium).

Under 2016 köpte Chalmers tekniska högskola AB brandskyddsutrustning och service för totalt ca 213 000 SEK. Angiven volym ska betraktas som information, Chalmers förbinder sig inte att avropa bestämd kvantitet eller värde under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-12-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-1338