Bostadshotell

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Internationalisering är ett prioriterat område inom Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet, vilket inkluderar utbyte av studenter, lärare, forskare och administrativ personal.

Inresande gästforskare och internationell personal ges idag möjligheten att få hyra bostad. Lärosätena förfogar över egna gästbostäder, men efterfrågan av boende överstiger tillgången och lärosätena behöver kunna nyttja externa bostadshotell.

Upphandlingen avser hyra av lägenheter och rum belägna inom Göteborgsområdet under olika långa tidsperioder. Allt från enkla rum, till lägenheter för hela familjer.

Upphandlingen är uppdelad i två områden.

Område 1

Offererade lägenheter/rum ska finnas på adresser inom 15 minuters gångavstånd eller avstånd med

kollektivtrafik till minst en av följande adresser:

Handelshögskolan, Vasagatan 1

Sahlgrenska akademin, Medicinaregatan

Humanistiska fakulteten, Renströmsgatan 6

Campus Johanneberg, Gibraltargatan

Område 2

Offererade lägenheter/rum ska finnas på adresser inom 45 minuters gångavstånd eller avstånd med

kollektivtrafik till minst en av följande adresser:

Handelshögskolan, Vasagatan 1

Sahlgrenska akademin, Medicinaregatan

Humanistiska fakulteten, Renströmsgatan 6

Campus Johanneberg, Gibraltargatan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-1356