Chalmers tekniska högskola Battery Cycling Equipment

Battery Cycling Equipment

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Battery cycling equipment and a Temperature Chamber, intended for research activities at the division of Electric Power Engineering.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-11-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-1094