Chalmers tekniska högskola Avfallshantering av farligt avfall

Avfallshantering av farligt avfall

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser transportförberedelse och omhändertagande av farligt avfall. Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör som har kapacitet och kompetens att hantera Chalmers totala uppkomst av farligt avfall såsom laboratorieavfall, avfall från verkstäder, elektronikavfall och övrigt farligt avfall.

Om upphandlingen

Upphandlingen avser transportförberedelse och omhändertagande av farligt avfall. Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör som har kapacitet och kompetens att hantera Chalmers totala uppkomst av farligt avfall såsom laboratorieavfall, avfall från verkstäder, elektronikavfall och övrigt farligt avfall.

Avfall från laboratorier och verkstäder hämtas enligt schema eller efter avrop.

Upphämtning av elektronik och övrigt farligt avfall sker efter avrop och antalet upphämtningsställen kan variera från gång till gång. En samordning av upphämtning sker på campus Johanneberg (hämtning ca 12 ggr/år) för att minska antalet transporter.

På Lindholmen och Onsala rymdobservatorium sker hämtning för samtliga fraktioner efter avrop från beställare.

Vid avtalsstart sänds en förteckning över de upphämtningsställen som har behov av avhämtning per e-post till leverantören.

Under avtalsperioden kan upphämtningsmönstret komma att ändras.

I uppdraget kommer det även att ingå en samverkan med Chalmers med syfte att förbättra Chalmers avfallshantering samt utbildning och sammanställning av statistik.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2023-0844