Chalmers tekniska högskola 3D-skrivare med förbrukningsmaterial

3D-skrivare med förbrukningsmaterial

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av vara/tjänst: 

INSTITUTIONEN FÖR ELEKTROTEKNIK HAR BEHOV AV EN 3D-SKRIVARE (FFF/FDM) OCH MATERIAL TILL SITT NYA ”MEKATRONIKLABB”. DENNA SKALL ANVÄNDAS FÖR PROTOTYPTILLVERKNING AV OLIKA MATERIAL. 

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

- 3D-SKRIVARE MED FÖLJANDE SPECIFIKATIONER

- SKALL KUNNA SKRIVA UT TVÅ OLIKA MATERIAL MED OLIKA SKRIVHUVUDEN SAMTIDIGT

- SKALL KUNNA SKRIVA UT MED LAGERHÖJD PÅ 100 MICRON, MINDRE FÖREDRAS

- SKA KLARA AV ATT SKRIVA UT PLA, ABS, PETG/CPE, NYLON, FLEXIBELT MATERIAL (TPU95/NINJAFLEX  ELLER MOTSVARANDE)

- 3D-SKRIVAREN SKALL VARA KOMPATIBEL MED MATERIAL FRÅN OLIKA TILLVERKARE AV MATERIAL 

- WIFI-UPPKOPPLING FÖR TRÅDLÖS UTSKRIFT, UTSKRIFTKÖ OCH KAMERA-ÖVERVAKNING

- MINST 200x200X200 MM BYGGVOLYM

- MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA SKALL KUNNA ANVÄNDAS AV ETT OBEGRÄNSAT ANTAL ANVÄNDARE UTAN EXTRA KOSTNAD UNDER SKRIVARENS LIVSLÄNGD

- SKALL KUNNA SKRIVA UT UPPLÖSBART STÖDMATERIAL

- STUDENTROBUSTHET

            - AUTOMATISK BYGGPLATTE-KALIBRERING

            - AUTOMATISK IGENKÄNNING AV MATERIAL, DET SKALL INTE GÅ ATT SKRIVA UT MED FEL MATERIAL

            - FÄRDIGA UTSKRIFTSINSTÄLLNINGAR I PROGRAMVARAN FÖR OLIKA MATERIAL

- 3D-SKRIVAREN SKALL VARA INBYGGD MED HEPA-FILTER

EN ST. MOTSVARAR EN RULLE Á 750 GRAM TILL 1000 GRAM

- ABS

          - 1 ST. GRÖN

          - 2 ST. ORANGE

          - 1 ST. GUL

          - 1 ST. RÖD

          - 2 ST. SVART

- KOLFIBER

          - 4 ST. KOLFIBER MED NYLON

- PC

          - 2 ST. VIT

          - 2 ST. SVART

          - SUPPORTMATERIAL

          - 2 ST. SUPPORTMATERIAL UPPLÖSBART I VATTEN

          - 2 ST. SUPPORTMATERIAL ICKE UPPLÖSTBART

- SKA KUNNA LEVERERAS INOM 6 VECKOR FRÅN BESTÄLLNING.

Beskrivning av option

- Köpa in 0 – 6 skrivare

- ABS 0 – 100 ST. RULLAR I ORDINARIE SORTIMENT.

- KOLFIBER

          - 0 – 10 ST. RULLAR KOLFIBER NYLON

- PC 0 – 20 ST. RULLAR I ORDINARIE SORTIMENT

- SUPPORTMATERIAL

          - 0 - 20 ST. RULLAR SUPPORTMATERIAL UPPLÖSBART I VATTEN

          - 0 - 10 ST. RULLAR SUPPORTMATERIAL ICKE UPPLÖSTBART

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

50,000 SEK FÖR FÖRSTA INKÖP + MAXBELOPP PÅ OPTION 270,000 SEK

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2018-06-04 

Anbudet ska vara giltigt till och med 2019-08-31

Sista datumet för frågor 2018-05-24

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

KVALITET: studentrobusthet, lagerhöjd på utskrift 

LEVERANSTID: Tid till leverans

TOTALPRIS: Det totala priset

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-06-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-05-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2018-05-17