Borgholms Kommun Förpackningsmaterial för matdistribution

Förpackningsmaterial för matdistribution

Kalmar kommun, KALMAR

Upphandlingen avser beställarens behov av förpackningsmaterial för matdistribution, främst inom omsorgen. Läs mer i kravspecifikation.

Upphandlingen delas in i tre anbudsområden.

Anbudsområde 1 - Förpackningsmaterial i Polypropen (PP) samt diverse tillbehör

Anbudsområde 2 - Förpackningsmaterial som är 100% komposterbart

Anbudsområde 3 - Förpackningsmaterial i mineral/plast. Får max innehålla 50% plastmaterial

Leverantören kan välja att delta i ett eller flera anbudsområden. Efterfrågat sortiment per anbudsområde anges i bilaga 3. Anbudsprislista.

Observera att upphandlingen ej omfattar aluminiumformar samt engångsartiklar som används inom restaurang- och cateringverksamhet.

Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen per år till 1 200 000 SEK sammantaget för samtliga anbudsområden. Takvolym för ramavtalet är 6 000 000 SEK för den totala avtalsperioden.

Inbjudan

Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”.

Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten.

Kontaktpersoner

Beställarens kontaktperson för upphandlingen är:

Matilda Petersson, upphandlare

tfn: 0480-454193

e-post: matilda.petersson@kalmar.se

Sista anbudsdag

Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2023-03-09 14:00.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet och beställare är:

Kalmar kommun (org.nr 212000-0746)

Emmaboda kommun (org.nr 212000-0738)

Torsås kommun (org.nr 212000-0696)

Nybro kommun (org.nr 212000-0753)

Mörbylånga kommun (org.nr 212000-0704 )

Borgholms kommun (org.nr 212000-0795)

Kalmarsunds gymnasieförbund (org.nr 832401-6453)

Omfattning

Upphandlingen avser beställarens behov av förpackningsmaterial för matdistribution, främst inom omsorgen. Läs mer i kravspecifikation.

Upphandlingen delas in i tre anbudsområden.

Anbudsområde 1 - Förpackningsmaterial i Polypropen (PP) samt diverse tillbehör

Anbudsområde 2 - Förpackningsmaterial som är 100% komposterbart

Anbudsområde 3 - Förpackningsmaterial i mineral/plast. Får max innehålla 50% plastmaterial

Leverantören kan välja att delta i ett eller flera anbudsområden. Efterfrågat sortiment per anbudsområde anges i bilaga 3. Anbudsprislista.

Observera att upphandlingen ej omfattar aluminiumformar samt engångsartiklar som används inom restaurang- och cateringverksamhet.

Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen per år till 1 200 000 SEK sammantaget för samtliga anbudsområden. Takvolym för ramavtalet är 6 000 000 SEK för den totala avtalsperioden. Takvolym gäller sammantaget för samtliga anbudsområden. Ramavtal som denna upphandling resulterar i upphör att gälla om avropad volym överstiger takvolymen. Ramavtalet är dock fortsatt tillämpligt avseende utförda eller pågående avrop.

Beställaren förbinder sig emellertid inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen leverantör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2022-86