Borgholms Kommun Byggtjänster: VVS arbeten/tjänster i Borgholms kommun

Byggtjänster: VVS arbeten/tjänster i Borgholms kommun

Borgholms kommun, BORGHOLM

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Arbetet omfattar löpande VVS arbeten/tjänster inom hela Borgholms kommun.

Uppdragen utförs oftast under pågående verksamhet. Verksamheterna består till största delen av skolor, förskolor och äldreboenden.

Den beräknade kvantiteten för ramavtalet beräknas vara 1 500 000 kr/år.

B förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen E är skyldig att leverera beställarens verkliga behov.

AFA.22 Objektets läge

Arbeten förekommer inom hela Borgholms kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

22/78