Borås Stads upphandlingar Transport och omhändertagande av Farligt Avfall

Transport och omhändertagande av Farligt Avfall

Borås Energi och Miljö AB, BORÅS

Hämtning och omhändertagande av farligt avfall från Beställarens fem återvinningscentraler.

Avtalstid 2025-01-01 - 2025-12-31 med option om 6 års förlängning med 1 år i taget.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-06-19)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/95