Borås Stads upphandlingar Redaktionell konsult ACTE 2023

Redaktionell konsult ACTE 2023

Borås stad

Allmän information:

ACTE-nätverket söker en redaktionell konsult med omfattningen en heldag i veckan under perioden januari 2023 – december 2023, med möjlighet till förlängning. Det kan även innebära mer eller mindre arbete under specifika perioder. ACTE är ett Europeiskt Textilt Nätverk där Borås Stad har ordförandeskapet och sitt säte i Stadshuset på avdelningen Näringsliv. Medlemmarna finns från länderna: Belgien, Italien, Portugal, Spanien och Sverige.

Arbetsuppgifterna innefattar att skriva felfria texter på engelska avsedda för publicering i digital- och tryckt form, hantering av publicering på webb samt kunna fullfölja nätverkets marknadsföringsplaner. Detta innefattar bland annat framtagning och redigering av nätverkets årsberättelse och nyhetsbrev, genomföra och skriva intervjuer med relevanta personer, utvärdera och selektera relevanta nyheter för ACTE-nätverket och dess medlemmar, omvärldsbevaka nyheter inom branschen och aktivt söka intressanta nyheter som berikar hanterade media i fråga och skapa medlemsnytta.

Löpande avstämning samt samverkan ska ske med ansvarig person på ACTE.

Krav på anbudsgivaren:

Anbudsgivaren ska:

- Ha en stabil ekonomi och ett kreditomdöme om minst 40 Creditsafe

- Inneha F-skattesedel

- Vara registrerade för moms

- Vara registrerad för betalning av arbetsgivaravgifter

- Ha fullgjort sina skyldigheter gällande betalning av skatter och avgifter

Borås Stad kommer kontrollera att detta uppfylls. 

Krav på tjänsten:

Konsulten ska ha följande kvalifikationer:

-Kunskap och erfarenhet från texthantering och journalistik.

-Hantera engelska och svenska på professionell nivå (styrks av 2 referenser)

-Ha god kunskap om det textila näringslivet i regionen (stryks genom CV eller deltagande i lokala KKN-satsningar)

-Erfarenhet från tidigare arbete att författa texter på engelska som är avsedda för en internationell publik och ej enbart engelsktalande.

-Erfarenhet av publiceringssystem.

Arbetet ska redovisas löpande till kontaktpersonen på Näringsliv.

Önskemål på tjänsten:

-Att utföraren av uppdraget innehar engelska och svenska som modersmål.

-Att utföraren har god kännedom om kommunal verksamhet.

-Att utföraren har god kännedom om internationellt arbete.

-Erfarenhet av Publiceringssystemet Wordpress.

Leveranstid:

Uppdraget pågår mellan januari 2023 och till december 2023 med möjlighet till förlängning (totalt max 36 månader).

Leveransadress:

Stadshuset Borås Stad

Kungsgatan 55

501 80 Borås

Pris:

Anges exklusive moms. Priset ska redovisat per timme och exkluderas restid (restid ersätts ej).

Värdet på upphandlingen efter samtliga förlängningar kommer inte överstiga 700 000 SEK.

Anbudsprövning:

Anbuden prövas med priset som viktigaste komponent. Samtliga obligatoriska krav skall vara uppfyllda. Uppfyllda önskemål och andra mervärden kan dock innebära att ett högre prissatt anbud kan antas.

Om anbudsgivaren anser att delar av anbudet bör sekretessbeläggas ankommer det därför på anbudsgivaren att ange vilka anbudsuppgifter det gäller samt grund för att sekretessbelägga uppgifterna.

Sekretessbedömning kommer att genomföras av Borås Stad.

Frågor på direktupphandlingen:

Eventuella frågor om upphandlingen kan ställas via Visma Direktupphandlingsmodul.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-11-17