Borås Stads upphandlingar Konstgestaltning till Erikslundskolans skolgård

Konstgestaltning till Erikslundskolans skolgård

Borås stad

Borås Stad erbjuder ett gestaltningsuppdrag på Erikslundskolan i enlighet med bifogat Open-call.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. I det första steget kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan i systemet. I steg två väljs tre konstnärer ut som får arbeta fram var sitt skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får de slutgiltiga uppdraget.

Om man inte blivit kontaktad under mars månad har man inte gått vidare till del två. När det slutgiltiga beslutet har fattats kommer samtliga konstnärer bli meddelande om resultatet.

För att vara aktuell för skissuppdrag måste du kunna utföra ett eventuellt uppdrag under 2024-26. 

Ytterligare ett uppdrag annonseras för en konstgestaltning inne i byggnaden.

Sista anbudsdag
7 dagar kvar

(2024-03-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-02-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

240208