Borås Stads upphandlingar Gula skolan, ombyggnation

Gula skolan, ombyggnation

Borås kommun, BORÅS

Projektet omfattar en ombyggnation av idrottshallen samt ett flertal lokaler på

Gula Skolan för att ersätta klassrummen i befintliga paviljonger på skolgården

och få ett mer optimalt nyttjande av befintlig yta. Projektet omfattar även ny

dränering för huvudbyggnaden Hus E.

Idrottshallen byggs om till personal- och administrativa funktioner och därmed

centraliseras i byggnaden. Detta medför således möjligheten att istället nyttja

andra lokaler till undervisning och fritidsverksamhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-04)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/19