Ammoniak 2024

Borås Energi och Miljö AB, BORÅS

Upphandling av ramavtal för inköp och leverans av ammoniak i bulk till två olika kraftvärmeverk i Borås. Beställare är Borås Energi och Miljö AB.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-06-25)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/86