Revisionstjänster

Bollebygds kommun, Bollebygd

Denna upphandling är en ramavtalsupphandling avseende revisionstjänster. Uppdraget avser bl. a. sakkunniga till kommunens förtroendevalda revisorer för revision av kommunens förvaltningar, nämnder och styrelse.

Närmare beskrivning av efterfrågade tjänster framgår av upphandlingsunderlaget med tillhörande handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2019/226