Bollebygds kommuns upphandlingar Konsult för översiktsplan

Konsult för översiktsplan

Bollebygds kommun, BOLLEBYGD

Bollebygds kommun inbjuder att inkomma med anbud i upphandling avseende konsultuppdrag för framtagande av ny översiktsplan i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Upphandling avseende konsultuppdrag för framtagande av ny översiktsplan i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2019/155