Klient - Datorer

Bollebygds kommun, BOLLEBYGD

Bollebygds kommun inbjuder till att inkomma med anbud avseende klienter inklusive efterfrågad kringutrustning till Bollebygds kommuns verksamheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2019/117-1