Bollebygds kommuns upphandlingar Hantverkstjänster - Golv

Hantverkstjänster - Golv

Bollebygds kommun, BOLLEBYGD

Bollebygds kommun inbjuder till att lämna anbud för hantverkstjänster golv för att tillgodo se kommunens behov. Tjänsterna avser renovering, underhållsarbeten samt att lägga nytt golv enligt upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-12-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2019/107-1