Bolagsverket Byggtjänster

Byggtjänster

Bolagsverket, Sundsvall

Bolagsverket bjuder in anbudsgivare att lämna anbud gällande byggtjänster.

Vi avser att teckna ramavtal med en anbudsgivare för en period om fyra år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

AD 153/2022