Arvika kommun och Eda Kommun Support och underhåll av Visma Affärssystem

Support och underhåll av Visma Affärssystem

Arvika kommun, ARVIKA

Meddelande om frivillig förhandsinsyn avseende upphandling av support och underhåll av Visma Affärssystem med tillhörande 3:e partsprodukter.

Arvika kommun har efter genomförande av förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145) 6 kap.14§ punkt3 och detta meddelande för avsikt att ingå avtal med Visma PubliTech AB, org. 556515-9196 avseende support och underhåll av Visma Affärssystem. Genom befintligt avtal med Visma PubliTech, har kunden en icke-exklusiv, icke överlåtelsebar och icke tidsbegränsad nyttjande rätt att använda lokalt installerade programprodukter.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: 2023-261