Arvika kommun och Eda Kommun Städtjänster för biståndsbedömd insats inom hemtjänsten- Arvika kommun

Städtjänster för biståndsbedömd insats inom hemtjänsten- Arvika kommun

Arvika kommun, ARVIKA

Upphandlingen avser städtjänster för biståndsbedömd insats till brukare i hemtjänst i hela Arvika kommun Insatsen ska utföras utifrån beviljad städning av biståndshandläggare.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Upphandlingen avser städtjänster för biståndsbedömd insats till brukare i hemtjänst i hela Arvika kommun Insatsen ska utföras utifrån beviljad städning av biståndshandläggare.

Avtalet gäller maximalt tre (3) år inklusive eventuella avtalsförlängningar.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Bakgrund

Verksamheten har beslutat att städtjänster ska utföras av extern leverantör för angivna områden, skälet till beslutet är att personalen ska få mer tid för brukare/patient.

Målet är att leverantör kan städa hos brukare som fått biståndsbedömt beslut av handläggare. Målet är att tillse att kommunens behov av städtjänster tillgodoses för hemtjänsten i Arvika tätort, Gunnarskog, Glava, Sulvik, Edane, Vik och Klässbol genom ett väl fungerande avtal. Städområde är valbara. Antal leverantörer kan vara en eller flera. Anbudspris ska lämnas på de områden leverantören valt.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena annonspliktiga upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2, kap 19, i Lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU).

Förhandling kan komma att ske och kan omfatta (1) alla aspekter av upphandlingsdokumenten, utom minimikrav och tilldelningskriterier och (2) alla aspekter av anbudet eller andra handlingar som har lämnats in av leverantören.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-215