Arvika kommun och Eda Kommun Ombyggnation Arvika Näringslivscentrum

Ombyggnation Arvika Näringslivscentrum

Arvika Näringslivscentrum, Arvika

Upphandlingen avser ombyggnation av fastigheten Tobaken 1, Arvika Näringslivscentrum. Uppdraget utförs som totalentreprenad. Option ingår gällande plan två och lastbrygga, se bilaga 8-9.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-225