Lönesystem

Arvika kommun, ARVIKA

Omfattning

Arvika kommun inbjuder er att inkomma med ansökan om att få lämna anbud i upphandlingen av Lönesystem i enlighet med detta dokument med tillhörande bilaga 2 Ansökan om att lämna anbud och bilaga 1 Svarsformulär.

Bilagor:Bilaga 2: Ansökan om att lämna anbudBilaga 1: Svarsformulär

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-06-20)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-251