Arvika kommun och Eda Kommun Bevakning-och larmtjänster

Bevakning-och larmtjänster

Arvika kommun, ARVIKA

Upphandlingen avser Bevakning och säkerhets/ larmtjänster inom Arvika kommun med bolag.

Ramavtalet gäller samarbete med en leverantör och det avser alla delar i upphandlingen.

Samtliga krav i upphandlingsunderlaget gäller under hela avtalsperioden inklusive eventuella avtalsförlängningar.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om öppet förfarande, i Lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsförfarandet medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och förutsättningar enligt detta upphandlingsdokument följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.

Upphandlingen avser  Bevakning och säkerhets/ larmtjänster inom Arvika kommun.

Ramavtal gäller som längst fyra (4) år inklusive möjliga förlängningar.

Ramavtalet gäller samarbete med en leverantör.

Eda kommun kan komma att avropa tjänsten under samma villkor som Arvika kommun.

Omfattning

Upphandlingen avser Bevakning och säkerhets/ larmtjänster inom Arvika kommun med bolag.

Ramavtal med start 2023-10-01, avtalet gäller i maximalt fyra (4) år inklusive möjliga förlängningar. Ramavtalet gäller samarbete med en leverantör och det avser alla delar i upphandlingen.

Samtliga krav i upphandlingsunderlaget gäller under hela avtalsperioden inklusive eventuella avtalsförlängningar.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Övergripande syfte och mål med upphandlingen

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Arvika kommun med bolag med en leverantör som kan täcka alla behov, vad en kommunal verksamhet har behov av, inom bevakning, säkerhet, personlarm, rondering, och larmtjänster. Leverans av upphandlad tjänst kan vara inom rondering bevakning, uttryckningsberedskap, fastighetsjour, trygghetsjour, störningsjour, uttryckning vid larm i avropande myndigheters fastighetsbestånd och verksamheter, utomhusanläggningar. Utryckningsberedskap.

Bevakning av tillfälliga objekt kan tillkomma som följd av extra ordinära händelser eller evenemang.

Tillhandahållande av kompletta personlarm dvs inklusive teknisk utrustning, portabla/ mobila larm, larmöverföring och uttryckning.

Personskydd, kommunala parter ska kunna avropa personskydd vid behov. Larmcentral. Samtliga larm kopplas till leverantörens larmcentral.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om öppet förfarande, i Lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsförfarandet medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och förutsättningar enligt detta upphandlingsdokument följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2021-155