Arbetsförmedlingen Yrkes- och studieförberedande moduler

Yrkes- och studieförberedande moduler

ARBETSFÖRMEDLINGEN, Stockholm

Kort beskrivning av tjänsten

ALLMÄN ORIENTERING

Arbetsförmedlingen inbjuder till att lämna anbud i upphandling av Yrkes- och studieförberedande moduler, diarienummer Af-2017/0008 5697.

Utbildningen syftar till att ge individuella, kompletterande studie- och yrkesvägledande insatser för

att ge deltagaren förutsättningar för fortsatta studier eller anställning.

Den övergripande målsättningen med Yrkes- och studieförberedande moduler är att deltagaren efter

genomförd utbildning med kompletterade kunskaper har fått en klar inriktning inför framtida studier,

alternativt arbete.

Arbetsförmedlingen avser att göra utbildningen tillgänglig i hela landet. Yrkes- och studieförberedande

moduler kommer att upphandlas för 70 separata leveransområden.

Kort beskrivning av tjänsten

Kontraktsföremålet

Yrkes- och studieförberedande moduler består av individuellt anpassad utbildning av vägledande och

yrkesorienterande karaktär. Utbildningen har ett tydligt fokus på att deltagare får kompletterande

utbildning som antingen leder till fortsatta studier alternativt direkt till anställning. Utbildningen består av 15 valbara moduler

Avtalsperiod och optioner

Preliminär första avtalsperiod är från och med 2017-11-01 till och med 2019-10-31. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalstiden med 12 månader och därefter ytterligare upp till 12 månader med oförändrade villkor.

Sista anbudsdag

Anbud ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast:  2017-05-18 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-05-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-04-18

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Af-2017/0008 5697