Arbetsförmedlingen Terminologibank

Terminologibank

Arbetsförmedlingen, Östersund

Som myndighet behöver vi en termbank, så att vi kan beskriva, definiera och livscykelhantera begrepp och termer som används inom Arbetsförmedlingens verksamhet och inom vårt fackområde. I vårt löpande arbete med att översätta texter behöver vi ett sätt att hålla reda på återkommande, redan översatta begrepp och fraser så att de kan återanvändas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Af-2021/0098 9315