Arbetsförmedlingen Byggnadsplåtslagare, Arbetsmarknadsutbildning

Byggnadsplåtslagare, Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen, Örebro

Allmän orientering

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Byggnadsplåtslagare, Arbetsmarknadsutbildning, diarienummer Af-2022/0042 0687.

Kontraktsföremålet

Denna upphandling avser att möta arbetsmarknadens behov av Byggnadsplåtslagare.

Med arbetsmarknadsutbildning avses yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att tillgodose behovet inom området med kompetent arbetskraft, samt korta ledtiden till arbete för de arbetssökande.

Målet med utbildningen är att deltagarna på snabbast möjliga vis erhåller en kompetensnivå som motsvarar de krav som ställs inom branschområdet och att deltagarna efter avslutad utbildning är anställningsbara.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2022-08-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län, Stockholms län, Västernorrlands län, Västra Götalands län, Uppsala län, Värmlands län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

Af-2022/0042 0687