Alvesta kommuns upphandlingar RFI digital signering av läkemedel

RFI digital signering av läkemedel

Alvesta kommun, Alvesta

Alvesta kommun efterfrågar ett system för digital signering av läkemedel.

Genom denna RFI vill Alvesta kommun hålla en dialog med marknaden för att få vägledning inför kommande upphandling.

Intresserade företag inbjuds att inkomma med beskrivning av sitt system vilket efterföljs av en presentation för personalen .

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

23/5