Ramavtal VS

Allbohus Fastighets AB, Alvesta

Upphandlingen avser ramavtal för löpande VS arbeten på

beställarens fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-511